Glavne karakteristike

  • Ultra tankog dizajna, malih dimenzija i široke primene
  • Lako povezivanje periferija, mogućnost odvajanja  I/O terminala
  • Dizajnirani tako da se bez kablova instaliraju moduli za proširenja, do 15 modula
  • Maksimalno podržanih 256 I/O tačaka

Digitalni I/O moduli proširenja

Model Specifikacija Dimenzije ŠxVxD
24 VDC DI DO Veza
A08DI 8   Ekspanzioni port na uređaju 25x95x65mm
A08DOR   8 releja Ekspanzioni port na uređaju
A08DOT   8 NPN tranzistora Ekspanzioni port na uređaju
A08DOP   8 PNP tranzistora Ekspanzioni port na uređaju
A08XDR 4 4 releja Ekspanzioni port na uređaju
A08XDT 4 4 NPN tranzistora Ekspanzioni port na uređaju
A08XDP 4 4 PNP tranzistora Ekspanzioni port na uređaju
A16DI 16   Ekspanzioni port na uređaju
A16DOR   16 releja Ekspanzioni port na uređaju
A16DOT   16 NPN tranzistora Ekspanzioni port na uređaju
A16DOP   16 PNP tranzistora Ekspanzioni port na uređaju
A16XDR 8 8 releja Ekspanzioni port na uređaju
A16XDT 8 8 NPN tranzistora Ekspanzioni port na uređaju
A16XDP 8 8 PNP tranzistora Ekspanzioni port na uređaju

Analogni I/O moduli proširenja

Model Specifikacija Dimenzije ŠxVxD
24 VDC AI AO Preciznost konverzije Veza
A04AI 4   12 bita Ekspanzioni port na uređaju 25x95x65mm
A04AO   4 12 bita Ekspanzioni port na uređaju
A04XA 2 2 12 bita Ekspanzioni port na uređaju
A08AI 8   12 bita Ekspanzioni port na uređaju
A08AO   8 12 bita Ekspanzioni port na uređaju
A08XA 4 4 12 bita Ekspanzioni port na uređaju

Temperaturni moduli proširenja

Model Specifikacija Dimenzije ŠxVxD
24 VDC Tip senzora Preciznost konverzije Veza
A04TC 4 termoparova 16 bita Ekspanzioni port na uređaju 25x95x65mm
A04RC 4 termootpornika 16 bita Ekspanzioni port na uređaju
A08TC 8 termoparova 16 bita Ekspanzioni port na uređaju
A04DT 4 kanala za digitalne senzore temperature i vlage 9~12 bita Ekspanzioni port na uređaju

Komunikacioni moduli proširenja 

Model Specifikacija Dimenzije ŠxVxD
24 VDC Opis Veza
A01RS Sa izolacijom,1 RS232/RS485 port za komunikaciju, Modbus RTU/ASCII protokol, freedom mrežni protokol i Haiwellbus mrežni protkol velikih brzina, Baud rate 1200~57600bps Ekspanzioni port na uređaju 25x95x65mm