Glavne karakteristike

  • Postoji 20 modela koji se mogu podeliti na one sa 4 U/I i sa 8 U/I;
  • Tip singala: strujni ili naponski, varijacije opsega signala;
  • Analogni U/I podržava 6 tipova signala: [4,20]mA, [0,20]mA, [1,5]V, [0,5]V, [0,10]V, [-10,10]V.
  • Preciznost hardverske konverzije:12 A/D konvertora, opseg:0~32000.
  • Poseduje RS485 port za komunikaciju, koji se može koristiti za daljinski U/I;
  • Proširivi modul može se koristiti za bilo koji kontroler koji podržava proširenje;
  • Ulazima/Izlazima proširivih modula, sa ethernet i RS485 portom, može se pristupiti daljinskim putem

Tehničke karakteristike

Ethernet model Model Specifikacija Dimenzije ŠxVxD
24V DC 24V DC AI AO Preciznost konvertovanja Veza
  S04AI 4   12 bita RS485, podržava daljinski pristup 70×95×82mm
  S04AO   4 12 bita RS485, podržava daljinski pristup
  S04XA 2 2 12 bita RS485, podržava daljinski pristup
S08AI-e S08AI 8   12 bita RS485, podržava daljinski pristup 93×95×82mm
S08AO-e S08AO   8 12 bita RS485, podržava daljinski pristup
S08XA-e S08XA 4 4 12 bita RS485, podržava daljinski pristup