Glavne karakteristike

  • Postoji 12 tipova koji se mogu podeliti na termootpornike, termoparove i na modul sa DS18B20 temeperaturnim senzorom;
  • Vrste termootpornika: PT100, PT1000, Cu50, Cu100;
  • Vrste termoparova: S, K, T, E, J, B, N, R, Wre3/25, Wre5/26, [0,20]mV, [0,50]mV, [0,100]mV;
  • Opremljeni sa RS485 portom za komunikaciju, koji se može koristiti za daljinski U/I;
  • Preciznost hardverske konverzije: 16-bita A/D hardverske konverzije.
  • Ulazima/Izlazima proširivih modula, sa ethernet i RS485 portom, može se pristupiti daljinskim putem.

Tehničke karakteristike

Ethernet model Model Specifikacija Dimenzije ŠxVxD
24V DC 24V DC AI AO Preciznost konverzije Veza
  H04DT 4 kanala DS18B20, RW1820 temperaturni senzor, DS1990 senzor ili SHT1x, SHT7x senzor vlage i temperature   9~12 bita   30×95×82mm
  H32DT 32 kanala DS18B20, RW1820 senzor temperature, DS1990 senzor   9~12 bita RS485, podržava daljinski pristup
  H04RC 4 termootpornika   16 bita RS485, podržava daljinski pristup 70×95×82mm
  H04TC 4 termoparova   16 bita RS485, podržava daljinski pristup
  H08TC 8 termoparova   16 bita RS485, podržava daljinski pristup
H08RC-e H08RC 8 termootpornika   16 bita RS485, podržava daljinski pristup 93×95×82mm