Goodrive 10

Ekonomični frekventni regulatori, minijaturnih dimenzija.

Modeli sa monofaznim ulaznim napajanjem od 0,2 kW do 2,2 kW i sa trofaznim ulaznim napajanjem od 0,75 kW do 2,2 kW. Režim rada V/F regulacija 0~400 Hz, podržava PID regulator, Modbus RS485 komunikacioni protokol. Svi modeli poseduju integrisanu kočnicu, imaju 5 digitalnih ulaza, 1 digitalni izlaz, 1 relejni izlaz, 1 analogni ulaz, 1 analogni izlaz. Zaštite od prekomerne struje, prevelikog/premalog napona, preopterećenja, prevelike temperature. U sklopu sa uređajem isporučuje se i upravljački operator panel.

GD10 VFD
GD10 VFDs

Katalog GD10 serije frekventnih regulatora
Korisničko uputstvo GD10 serije frekventnih regulatora

Goodrive 20-EU

GD20-EU frekventni regulatori, zasnovani na tehnologiji upravljanja vektorskom kontrolom u otvorenoj petlji.

Modeli sa monofaznim ulaznim napajanjem od 0,4 kW do 2,2 kW i sa trofaznim ulaznim napajanjem od 0,75 kW do 110 kW. Svi modeli poseduju STO (Safe Torque Off) funkciju, koja sprečava motor da generiše moment pri delovanju sigurnosnog signala. Modeli preko 4 kW poseduju integrisan EMC filter klase C3 u skladu sa IEC61800-3 standardom, modeli preko 18,6 kW poseduju integrisan DC filter, integrisana kočnica za modele manje od 37 kW. Režim rada V/F regulacija ili vektorska kontrola u otvorenoj petlji (SVC) 0~400 Hz, podržava PID regulator, jednostavni PLC (pomoću virtuelnih ulaza/izlaza), Modbus RS485 komunikacioni protokol. Poseduje 5 digitalnih ulaza (od kojih je jedan brzi ulaz do 50 kHz), 1 digitalni izlaz, 2 relejna izlaza (1 relejni izlaz za modele manje od 2,2 kW), 2 analogna ulaza, 2 analogna izlaza (1 analogni izlaz za modele manje od 2,2 kW). Automatska regulacija izlaznog napona (AVR), zaštite od gubitka faze, prekomerne struje, prevelikog/premalog napona, preopterećenja, prevelike temperature. U sklopu sa uređajem isporučuje se i upravljački operator panel.

GD10 VFD
GD10 VFDs

Katalog GD20-EU serije frekventnih regulatora
Korisničko uputstvo GD20-EU serije frekventnih regulatora

Goodrive 200A

Frekventni regulatori visokih performansi široke primene, zasnovani na najnovijim tehnologijama obrade digitalnih signala i vektorske kontrole.

Modeli sa trofaznim ulaznim napajanjem od 0,75 kW do 500 kW, za modele između 4 kW i 350 kW moguć izbor između G (konstantno opterećenje) / P (promenljivo opterećenje) tipa. Svi modeli poseduju integrisan EMC filter klase C3 u skladu sa IEC61800-3 standardom, integrisana kočnica za modele manje od 37 kW. Režim rada V/F regulacija ili vektorska kontrola u otvorenoj petlji (SVC) 0~400 Hz, podržava PID regulator, jednostavni PLC (pomoću virtuelnih ulaza/izlaza), Modbus RS485 komunikacioni protokol. Poseduje 9 digitalnih ulaza (od kojih je jedan brzi ulaz do 50 kHz), 2 digitalna izlaza (od kojih je jedan brzi izlaz do 50 kHz), 2 relejna izlaza, 3 analogna ulaza, 2 analogna izlaza. Automatska regulacija izlaznog napona (AVR), zaštite od gubitka faze, prekomerne struje, prevelikog/premalog napona, preopterećenja, prevelike temperature. U sklopu sa uređajem isporučuje se i upravljački operator panel.

GD10 VFD
GD10 VFDs

Katalog GD200A serije frekventnih regulatora
Korisničko uputstvo GD200A serije frekventnih regulatora

Goodrive 350

Najnovija serija frekventnih regulatora visokih performansi, sa mogućnošću upravljanja brzinskom, momentnom i pozicionom petljom. Moguće je pokretati sinhrone i asinhrone motore. Mogućnost za odabir kućišta u zaštiti IP54, što je idealno za uslove gde postoji dosta prašine i vlage.

Modeli sa trofaznim ulaznim napajanjem 380V od 1,5 kW do 500 kW, ili trofaznim ulaznim napajanjem 660V od 22 kW do 630 kW. Svi modeli poseduju STO (Safe Torque Off) funkciju, klase SIL2, koja sprečava motor da generiše moment pri delovanju sigurnosnog signala. Svi modeli na 380V poseduju integrisan EMC filter klase C3 u skladu sa IEC61800-3 standardom, integrisana kočnica za modele manje od 37 kW. Režim rada V/F regulacija, vektorska kontrola u otvorenoj petlji (SVC) ili vektorska kontrola u zatvorenoj petlji (CLVC) 0~400 Hz, podržava PID regulator, jednostavni PLC (pomoću virtuelnih ulaza/izlaza), Modbus RS485 komunikacioni protokol. Poseduje 6 digitalnih ulaza (od kojih su dva brzi ulazi do 50 kHz), 2 digitalna izlaza (od kojih je jedan brzi izlaz do 50 kHz), 2 relejna izlaza, 2 analogna ulaza, 1 analogni izlaz. Automatska regulacija izlaznog napona (AVR), zaštite od gubitka faze, prekomerne struje, prevelikog/premalog napona, preopterećenja, prevelike temperature. U sklopu sa uređajem isporučuje se i LCD upravljački operator panel, sa mogućnošću programiranja putem USB porta ili za praćenje rada uređaja.

Osnovnu konfiguraciju moguće je proširiti sa tri dodatne kartice, u koje spadaju kartice za proširenje ulaza i izlaza, programabilne PLC kartice, komunikacione kartice (Bluetooth, WiFi, CANopen, PROFIBUS-DP, PROFINET, Ethernet), kartice za generisanje impulsa (PG). Ukoliko je instalirana kartica za Bluetooth ili WiFi moguće je parametrirati i upravljati uređajem putem mobilnog telefona lokalno (bluetooth) ili daljinski (internetom - WiFi).

GD10 VFD

GD10 VFDs
GD10 VFDs

Katalog GD350 serije frekventnih regulatora
Korisničko uputstvo GD350 serije frekventnih regulatora
Korisničko uputstvo kartica za proširenje GD350 serije frekventnih regulatora

Goodrive 100-PV

Frekventni regulatori namenjeni za pokretanje pumpi električnom energijom generisanom u solarnim panelima.

Jedinstveno rešenje koje omogućava direktno povezivanje sa solarnim panelima radi pokretanja pumpe za navodnjavanje. Mogućnost povezivanja invertora i na mrežni napon, pri čemu invertor određuje kada je napon solarnih panela nedovoljan za pokretanje pumpe i energiju počinje da uzima iz mreže, čime se ostvaruje 24-oro časovna upotreba pumpe. Pri ponovnom uspostavljanju napona solarnih panela dovoljnog za pokretanje pumpe, invertor prestaje da se napaja iz mreže i energiju uzima od solarnih panela. Za modele do 2,2 kW moguće je instalirati pojačavački modul, koji povećava napon sa solarnih panela, čime je moguće pokretati pumpu sa manjim brojem solarnih panela.

GD100-PV-SCHEMATIC

Modeli sa monofaznim mrežnim ulaznim napajanjem 220V (ili naponom sa solarnih panela 200~400 VDC) i monofaznim izlaznim napajanjem 220V od 0,4 kW do 2,2 kW, sa monofaznim mrežnim ulaznim napajanjem 220V (ili naponom sa solarnih panela 200~400 VDC) i trofaznim izlaznim napajanjem 220V od 0,4 kW do 2,2 kW ili trofaznim mrežnim ulaznim napajanjem 380V (ili naponom sa solarnih panela 300~750 VDC) od 0,75 kW do 37 kW. Zaštite od prevelikog napona foto ćelija, pogrešnog polariteta napajanja foto ćelije, prevelike temperature. U sklopu sa uređajem isporučuje se upravljački operator panel.

GD100-pv VFD
GD100-pv VFDs

Invertor je moguće povezati sa GPRS modulom, čime se ostvaruje daljinsko upravljanje pumpom putem interneta sa mobilnog telefona ili računara. U aplikaciji se mogu pratiti razni zanimljivi parametri kao što su protok pumpe, frekvencija rada, napon solarnih panela itd.


GD100-pv iot

Katalog GD100-PV serije frekventnih regulatora
Korisničko uputstvo GD100-PV serije frekventnih regulatora