Glavne karakteristike

  • Sadrži 70 tipova, mogu se podeliti na module sa 8 U/I, 16 U/I, 24 U/I, 36U/I, 40 U/I i 60 U/I;
  • Moduli sa više od 8U /I, koji poseduju RS485 komunikacijski port, mogu se koristiti za daljinske U/I;
  • 8 U/I, 16 U/I digitalni moduli podržavaju 24VDC, dok moduli sa više od 16 U/I mogu raditi na 24DVC i na 220AC izvoru napajanja;
  • Proširivi modul može se koristiti za bilo koji kontroler koji podržava proširenje;
  • Ulazima/Izlazima proširivih modula, sa ethernet i RS485 portom, može se pristupiti daljinskim putem.

Tehničke karakteristike

Ethernet model Model Specifikacija Dimenzije ŠxVxD
24V DC 24V DC DU DI Veza
  H08DI 8     30×95×82mm
  H08DOR   8 releja  
  H08DOT   8 NPN tranzistora  
  H08DOP   8 PNP tranzistora  
  H08XDR 4 4 releja  
  H08XDT 4 4 NPN tranzistora  
  H08XDP 4 4 PNP tranzistora  
  H16DI 16   RS485, podržava daljinski pristup 70×95×82mm
  H16DOR   16 releja RS485, podržava daljinski pristup
  H16DOT   16 NPN tranzistora RS485, podržava daljinski pristup
  H16DOP   16 PNP tranzistora RS485, podržava daljinski pristup
  H16XDR 8 8 releja RS485, podržava daljinski pristup
  H16XDT 8 8 NPN tranzistora RS485, podržava daljinski pristup
  H16XDP 8 8 PNP tranzistora RS485, podržava daljinski pristup
H24DI-e H24DI 24   RS485, podržava daljinski pristup 93×95×82mm
H24XDR-e H24XDR 12 12 releja RS485, podržava daljinski pristup
H24XDT-e H24XDT 12 12 NPN tranzistora RS485, podržava daljinski pristup
H24XDP-e H24XDP 12 12 PNP tranzistora RS485, podržava daljinski pristup
H40DI-e H40DI 40   RS485, podržava daljinski pristup 131×95×82mm
H36DOR-e H36DOR   36 releja RS485, podržava daljinski pristup
H36DOT-e H36DOT   36 NPN tranzistora RS485, podržava daljinski pristup
H36DOP-e H36DOP   36 PNP tranzistora RS485, podržava daljinski pristup
H40XDR-e H40XDR 20 20 releja RS485, supports remote function
H40XDT-e H40XDT 20 20 NPN tranzistora RS485, podržava daljinski pristup
H40XDP-e H40XDP 20 20 PNP tranzistora RS485, podržava daljinski pristup
H64XDR-e H64XDR 32 32 releja RS485, podržava daljinski pristup 177×95×82mm
H64XDT-e H64XDT 32 32 NPN tranzistora RS485, podržava daljinski pristup
H64XDP-e H64XDP 32 32 PNP tranzistora RS485, podržava daljinski pristup