Glavne karakteristike

  • Postoji 4 tipa modula za komunikaciju, koji se mogu podeliti na proširive module sa portom za komunikaciju i na izolatore za komunikaciju;
  • Svaki port za komunikaciju pojedinačno može se proširiti sa jednim ili dva porta za komunikaciju, gde svaki port poseduje RS485/RS232 vezu;
  • Podrška za modbus RTU/ASCII protokol, HaiwellBus protokol za komunikacije velikih brzina;
  • Baud rate 1200~115200bps, master/slave mod se takođe može koristiti.

Tehničke karakteristike

Model Specifikacija Dimenzije ŠxVxD 
S01RS Proširivi modul za komunikaciju. Sa izolacijom,1 RS232/RS485 port, Modbus RTU/ASCII protokol, protokol za slobodnu komunikaciju, Haiwellbus protokol za komunikacije velikih brzina, Baud rate 1200~57600bps 30×95×82mm
S01GL Modul za izolaciju. Sa izolacijom, Modbus RTU/ASCII protkol, protokol za slobodnu komunikaciju, Haiwellbus protokol za komunikacije velikih brzina, Baud rate 1200~115200bps
H01ZB Zigbee WI-FI modul za komunikaciju
PC2ZB PC na Zigbee modul 48x70x24mm