Roking je izvršio rekonstrukciju postojeće mašine za pripremu polimera i dozirnih sistema za hemikalije implementirajući automatsko upravljanje, kontrolisanje i daljinski pristup na postrojenju Neutralizacije u Železari Smederevo.

Obim ugovorenog posla

Roking je dostavio detaljni elektro projekat kakav je izveden na objektu, proizveo, isporučio i instalirao električni orman u kome se nalazi Haiwell oprema automatike, razvio aplikativni softver za PLC i HMI, pustio sistem u rad i izvršio obuku korisnika.

Prednosti za korisnika

  • Povećanje kontrole nad odabirom koncentracije Polimer rastvora
  • Ušteda hemikalija
  • Rekonstrukcija i zamena elektro opreme povećava pouzdanost, pristupačnost i fleksibilnost čitavog sistema
  • Daljinsko upravljanje i nadzor

Tehnički opis

Prostorija za pripremu hemikalija podeljena je u dva nezavisna sistema, jedinicu za pripremu i doziranje polimera i dozirni sistem za natrijum-hidroksid. Polimer mašina sastoji se od tanka u kom se stvara rastvor mešanjem praška i vode. Željeni procenat rastvora postiže se sistemom koji dozira prašak preko puža određene zapremine kojeg pokreće frekventni regulator na osnovu merenja protoka vode koja ulazi u sistem dok traje dopuna tanka. Dopuna tanka vrši se otvaranjem/zatvaranjem elektromagnetnog ventila na osnovu merene vrednosti vode u rezervoaru. Spreman rastvor dozira se pomoću pumpi kojima se upravlja pomoću frekventnih regulatora, čije se reference dobijaju na osnovu nezavisnih merenja protoka vode. Dozirni sistem natrijum-hidroksida čine dve pumpe, koje vrše doziranje hemikalije na osnovu merenja pH vrednosti koje ulazi u PID regulator čiji izlaz formira upravljački signal za pumpe.

Sistem za pripremu polimera
Upravljački orman automatikeDaljinski pristup HMI-u

Daljinski pristup postrojenju putem Cloud-a