Klasični PLC kontroleri

Kontroleri široke primene. Serije proizvoda za namene od jednostavnih aplikacija do veoma zahtevnih i složenih aplikacija upravljanja kretanjem. Veliki izbor funkcionalnih modula za proširenje. Odlične mogućnosti umrežavanja.

Kompaktni PLC kontroleri

Kontroleri koji integrišu i digitalne i analogne ulaze/izlaze na glavnoj procesorskoj jedinici - veoma praktično i korisno za manje sisteme. Mogućnost proširivanja glavnog procesora funkcionalnim modulima bez žica. Ultra tankog dizajna i malih dimenzija, sa odvojivim I/O terminalima što olakšava ožičenje i instalaciju.