Haiwell Cloud SCADA je bazirana na NET-Framework platformi i koristi se za kontrolu automatizacije, razvijen od strane Xiamen Haiwell Technology Co., Ltd. Takođe se koristi za programiranje Haiwell HMI uređaja.

** Možete preuzeti najnoviju verziju softvera Haiwell Cloud SCADA ovde potpuno besplatno. **

Prikaz čestih funkcija i karakteristka za koje se Haiwell Cloud SCADA softver koristi:

 • Napredna funkcija prikazivanja
  Industrijsko postrojenje može se sa lakoćom posmatrati u realnom vremenu.
 • Napredna komunikacija
  Komunikacija sa svim industrijskim uređajima koji se koriste za upravljanje, praćenje izlaznog signala na industrijskom postrojenju.
 • Mnoštvo funkcijskih modela
  Alarm sa industrijskog postrojenja može biti automatski poslat kao slika, kompjuterski glas, putem WeChat aplikacije, SMS porukom, email-om, itd., licu koje je zaduženo za nadzor postrojenja. Ovako umrežena postrojenja omogućavaju lak, brz i efikasan pristup, a da ste pritom udaljeni kilometrima od postrojenja.
 • Obimna baza podataka
  Snimanje i skladištenje podataka. Analiziranje podataka realnog vremena, kao i istorije, radi lakšeg rešavanja problema, poboljšanje prozivodnje i kvaliteta, itd.
 • Programabilni komandni jezik
  Korisniku je obezbeđen JavaScript jezik za programiranje.
 • Bezbednost sistema
  Mogućnost podele sistema po nivoima bezbenosti (kao što su administratorska prava, korisnik, itd.), koje znatno utiče na bezbenost projekta.
 • Funkcija simulacije
  Mougćnost pokretanja aplikacije u simulaciji, što dodatno osigurava da novokreirani projekat neće negativno uticati na ostale uređaje. Testiranjem aplikacije u simulaciji možete da osigurate i zaštitite uređaje od kratkog spoja.

Hardverski zahtevi:

 • CPU:1.2 GHz PC minimalno, 2.4 GHz PC preporučeno.
 • RAM memorija:512MB minimalno, preporučeno 1GB.
 • Hard disk:20GB minimalno, preporučeno 80GB.
 • Displej:Rezolucija 800 x 600, 16-bit ili više,preporučeno 1024 x 768, 32-bit.

Sistemski zahtevi:

 • OS:Windows XP SP2 or ili novija verzija.
 • Izvršna platforma:Net Framework 2.0/3.0/3.5.

Procedura izrade projekta:

Npr. za izradu projekta koristimo Haiwell H60S2R PLC:

 • Korak 1: Levi dvoklik na "Haiwell configuration software development environment"
 • Korak 2: Levi klik “New Project”, tu proveriti i potvrditi podešavanja projekta.
 • Korak 3: Otvoriti PLC granu i izabrati  "Haiwell PLC", a zatim kliknuti na "add" dugme.
 • Korak 4: Odabrati “Yes” u novom prozoru i dodati promenljive.
 • Korak 5: Postoji podrazumevani ekran kada se kreira novi projekat, koji se može izmeniti, sliku je moguće prevući na početni ekran i izvršiti njena podešavanja.
 • Korak 6: Levi klik na "Compile" iz toolbara, pojaviće se iskačući prozor koji pita za putanju gde će se projekat sačuvati na hard disku. Zatvoriti "Compile" prozor nakon završene provere o postojanju grešaka. Levi klik na "Simulation run" iz toolbara nakon čega možete podesiti i pokrenuti kreiranu aplikaciju.